Vásárlási feltételek, ÁSZF

Gondosan ellenőriztük az árakat, a képeket és az egyéb adatokat, de fenntartjuk a jogot bármilyen szerkesztési nyomtatási hibából adódó árváltozásra illetve a termékválaszték módosítására!
  • Elektrogama Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.
  • Adószám : 13115661-2-13 Cégjegyzékszám : 13-09-096067
  • Működési engedély szám : 233/2004. Nyilv. sz.: 2/2004
  • Email: Info@elektrogama.hu Tel:0626567007

ÁSZF

1.Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek (későbbiekben ÁSZF) a http://iparielosztok.hu/ internet oldalon elérhető webáruházra és a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatásokra, rendelésekre, vásárlásokra vonatkozik.

1.3 Vásárló

Minden megfelelően regisztrált felhasználó, aki a http://iparielosztok.hu/ felületen jelen ÁSZF -ben foglaltak szerint árut vesz, megrendelést kezdeményez.

Nem regisztrált személyektől megrendelést a Szolgáltató csak kivételes, egyedi elbírálás alapján fogad el.

1.4. ÁSZF célja

Az Elektrogama Kft. az ÁSZF-t azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Elektrogama Kft. Webáruház Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Elektrogama Kft. Webáruház Szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

Az Elektrogama Kft. által megfogalmazott ÁSZF a Elektrogama Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Elektrogama Kft. Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.5. ÁSZF elfogadása és hatálya

Az Elektrogama Kft Webáruházának Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása az Elektrogama Kft Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha ahttp://iparielosztok.hu/ internetes felületen regisztrálja magát.

Az Elektrogama Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-t részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

A Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az Elektrogama Kft. a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

2. Regisztráció és megrendelés

2.1 Regisztráció

A Szolgáltató http://iparielosztok.hu/ internetes felületén történő regisztráció a 1.4. pont értelmében egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció az Elektrogama Kft Webáruházban történő vásárlás feltétele. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelését véglegesíti. Az Elektrogama Kft fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A regisztráció adatait az Elektrogama Kft Webáruház rögzíti, a Vásárlónak így az Elektrogama Kft Webáruházban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

2.2 Megrendelés

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Kapcsolat menüpontban megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg, a Szolgáltató szállítási visszaigazolásának megküldésig, utána a rendelés nem törölhető.

A megrendelésre a megrendeléskor a webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. Az Elektrogama Kft az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, a megrendelés visszaigazolása előtt egyeztetés végett e-mailben vagy telefonon megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a webáruház honlapján.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelésének megérkezését e-mailben igazolja vissza, amelyben a Szolgáltató külön tájékoztatást küld a kiszállítás költségeiről is.

Amennyiben a Vásárló az általa véglegesített és már a Szolgáltatóhoz beérkezett árut lemondja úgy a Szolgáltató a rendelés értéken 25% -t sztornó díjként felszámolja!

3.Szállítási és fizetési feltételek

3.1. Fizetési módok

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét az áruk átvételekor egyidejűleg készpénzben teljesíti. Amennyiben a Vásárló kiszállítást jelöl meg rendelése véglegesítésénél a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató helyett és nevében a kiszállító futár veszi át készpénzben.

Kérjük, hogy kizárólag, csak abban az esetben rendelje meg átvételkor történő fizetéssel a terméket, amennyiben annak díját a futárnak az átvételkor készpénzben ki tudja fizetni. Amennyiben az áru ellenértékét a Vásárló a futárnak nem fizeti ki, a kiszállítás sikertelennek minősül. Sikertelen kiszállítás következményeit, ezen szerződés 4. pontja tartalmazza.

4. Szállítás

A Vásárló a megrendelt termékeket személyesen vagy futárszolgálaton keresztül veheti át.

A megrendelt termékek kiszállítása a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálattal történik, a Vásárló által megadott címre.

A megrendelt termék értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik.

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vásárló megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

A szállításra a megrendelés visszaigazolásától, számított 5 munkanapon belül kerül sor. A 5 munkanapos általános kiszállítási határidőtől bármilyen okból történő eltérés esetén a Szolgáltató a Vásárlót e-mailben vagy telefonon tájékoztatja.

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítését követő újra küldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

5 Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Elektrogama Kft által üzemeltetett Webáruház Szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, adatokat melyek a vásárlás előtt a Vásárlónak meg kell adnia a későbbi azonosítás érdekében http://iparielosztok.hu/ internetes felületen történő regisztrációt követően a Elektrogama Kft rögzíti

A vásárló azonításához szükséges adatok:

NÉV, CÍM (szállítási és számlázási), E-MAIL CÍM

Az Elektrogama Kft a Vásárló adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A megrendelések kiszállítása érdekében az Elektrogama Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, és a kézbesítés után azokat az Elektrogama Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

Adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

5.1 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a http://iparielosztok.hu/ felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

5.2. A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a Vásárló az info@elektrogama.hu elektronikus levélcímen, illetve telefonon kérheti.

6.Jogi nyilatkozat

A www.elektrogama.hu és a http://iparielosztok.hu/ oldalon megjelenő információk az Elektrogama Kft tulajdonát képezik. Az Elektrogama Kft az oldalon található adatokat a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel állította össze, de az esetleg felmerülő hibákért semmilyen felelősséget nem vállal.

6.1. Elállási jog

Ha a Vásárló olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg (azaz a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül), az áru kézhezvételétől számított 8 napon belül a szerződéstől elállhat. Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. Kormányrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. A Vásárló által kifizetett összeget ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti. Az elállási jog gyakorlásakor a Vásárló viseli a kiszállítási, illetve az áru visszaszolgáltatásával felmerült költségeket. A Vásárló viseli továbbá az áruban a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat.

6.2 Sikertelen kézbesítés

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítését követő újra küldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

A Szolgáltató nem felelős a Vásárló számítógépén bekövetkezett bármilyen nemű meghibásodásért (hardver vagy szoftver) vagy az internet kapcsolat megszakadásáért.

Olyan működési hibáért, ami meggátolja, a Vásárlót, hogy csatlakozzon a http://iparielosztok.hu/ internetes oldalhoz és ott rendelést adjon le.